محصولات ABB

مجموعه گسترده محصولات و سیستم های فناوری ما را برای مشتریان صنعتی و تجاری بررسی کنید.

صنایع و تاسیسات

ما مجموعه گسترده ای از محصولات، سیستم ها، خدمات و راه حل ها را برای مشتریان در تعداد زیادی از صنایع داریم. در زیر می توانید آنها را بر اساس صنعت بررسی کنید.

 • آلومینیوم
 • خودرو
 • ساخت باتری
 • ساختمان ها و زیرساخت ها
 • سیمان
 • مراکز اطلاعاتی
 • شیمیایی
 • مراکز داده
 • خوردنی و آشامیدنی
 • علوم زیستی
 • دریایی
 • فلزات
 • معدن
 • نفت و گاز
 • پورت ها
 • تولید برق
 • شبکه برق
 • چاپ
 • خودکارسازی فرایند
 • خمیر و کاغذ
 • راه آهن
 • شهرهای هوشمند
 • نیروی خورشیدی
 • آب
 • قدرت باد